MATERIE  berekeningen

Opmerking bij de tekst "Stijgt de hoeveelheid E (in de materie ) dan stijgt ook de hoeveelheid materie " m".

Dit op voorwaarde dat de DIM hetzelfde blijft. De µ stijgt dus ook , de samenstelling van de materie blijft gelijk.

Als de samenstelling van de materie verandert , dan hoort deze materie in een andere dimensie thuis.

De materie m is onveranderbaar (heeft dezelfde verhouding  als de dimensie)

 

De verhouding van de dimensie = C^2 / G  = 1.3465949E+21            C^2  en G zijn wetmatigheden 

                                                                                                                                       Een wet dringt zijn wil op.

De verhouding van de materie = E / µ    =  1.3465949E+21                  E en µ  zijn krachten , de instrumenten                                                                                                                                                                       waarmee de wetten hun wil uitvoeren.

Dus in dezelfde dimensie (DIM) kan de samenstelling van materie niet veranderen.

energie toevoegen kan enkel uitwendig , via beweging , duw , snelheid  v .

De m materie en de beweging zijn samen de M Massa .

Voor berekeningen , zie onderstaande formules

 

                                                                                                                                       

FORMULES

Massa aarde = (E aarde + Ev) / C^2            5,97218644980458E+24

materie aarde                                                      5,97218639E+24

m aarde = µ * G                                                   5,97218639E+24

µ = m aarde / G                                                    3,98600441790492E+14

M - m                                                                        5,98045816971592E+16

Mv massa die Ev vertegenwoordigt           5,98045816971592E+16

v^2 = Ev / m aarde                                                                                                        900

wortel(v^2) =snelheid v                                                                                             30 km/sec   (ongeveer baansnelheid aarde)

wortel(Ev / m aarde) = v                                                                                             30 km/sec

Ev = m aarde * v^2                                             5,374967751E+27

Totale E = E aarde + Ev  (Ev  = energie van de beweging)
Massa aarde =                                                       5,97218644980458E+24

Mv = (Massa – materie) Mv massa overeenkomstig de snelheid v               5,98045816971592E+16

Ev = (Massa – materie) * C^2                        5,37496775125109E+27

v^2 = ((M – m ) * C^2)/m                                                                                     900,0

Baansnelheid v = wortel(((M – m )*C^2)/m)                                                  30,0 km/sec

 m = M – (Ev / C^2 )                                           5,97218639E+24

G = 6,67428E-11

M = ((baansnelheid^2 * m) / C^2)+m       5,97218644980458E+24

M = Massa

m = materie

v^2 = beweging , baansnelheid

Mv = energie van de beweging