TOEPASSING OP ZON-PLANEET

HIER PROBEER IK NU OP EEN PRAKTISCHE WIJZE. 

Een ingebeelde planeet in haar baan rond de zon.

Hieronder de belangrijkste gegevens van de planeetbaan.

En ja " de materie is een product dat ontstaat door inwerking van  gravitatie (µ) op  lichtenergie (E).

m1 = de materie van de zon , die hier gelijk is aan de massa M1.

            De zon heeft ook een snelheid maar , ik bekijk  de planeet en de zon in hun wederzijdse invloed.

m2 = de materie van de planeet , die wegens de snelheid van de planeet

             niet gelijk is aan de massa M2 .

µ = µ1 + µ2 , µ1 planeet   µ2 zon.

µ1 = m1* G. 

Met de middelen die we nu hebben kunnen we de totale omloopstijd van de planeet berekenen.

De kleinste straal (perihelium ) en de grootste straal (aphelium ) kunnen we eveneens berekenen.

Hiermee kunnen we nu de grootste snelheid  en  de kleinste snelheid berekenen.

De groene ellips is de planeetbaan, waarop 10 fases van de planeet zijn afgebeeld.

fase 1 is het perihelium , fase 6 is het aphelium.

Rechts in de ellips de rode stip is de plaats van de zon.

Wat ik gezegd heb over de materie ga ik nu toepassen op de omloop van een planeetbaan rond de zon.

Om dit uit te leggen moet ik het verschil maken tussen materie en massa.

De materie is de energie die niet bijdraagt in de beweging.

De Massa is de energie die zowel de materie als de beweging vertegenwoordigt.

Als er geen beweging is , dan is de massa gelijk aan de materie.

Dus bij alles wat een snelheid heeft is er een verschil in massa en materie.

De materie is verantwoordelijk voor de aantrekkingskracht.

Om dit te verduidelijken maak ik gebruik van de thermen   Em    en  µm  .

Deze twee zijn in de materie altijd gelijk.

Als   Em2    een overschot heeft dan uit zich dat in beweging van de planeet.

De planeet heeft in mijn voorbeeld de hoogste snelheid omdat zij zich in het perihelium bevind.

Om de energie die nodig is voor die snelheid , maak ik een omweg en ga bij E1 een willekeurige hoeveelheid

energie toevoegen E1+ . Deze energie is verantwoordelijk voor een bepaalde snelheid.

Door de verhouding van de baansnelheid en de hier berekende snelheid kunnen we de energie berekenen die

nodig is voor de baansnelheid.

E2 =de energie van de planeet.

Em2 = de materie die  kan opgewekt worden door E2. (planeet)

µm2 = de materie die kan opgewekt worden door µ2.  (planeet)

Als  deze beiden gelijk zijn dat wekken zij een hoeveelheid materie op zonder overschot.

Hier zijn Em1 = µm1.De materie van de zon is gelijk aan 1.989E+30

Hier zijn Em2 = µm2 .De materie van de planeet is gelijk aan 5.9722E+24.

Om een beweging te veroorzaken ga ik nu E2 van meer energie voorzien. (energie van de planeet)

Ik ga nu een willekeurige vermeerdering toepassen en vermenigvuldig E2  met 2000.

Er word nu een beweging opgewekt omdat Em2  en  µm2  niet meer gelijk zijn.

E2+ is de energie van de planeet na toevoeging van de energie. = 1.0735....E+39.

Hierdoor kan Em2+ meer materie opwekken als µm2 ook meer energie bevat.

Maar µm2 is hetzelfde gebleven waardoor er niet meer materie kan opgewekt

worden , maar er is nu wel een overschot aan energie  waardoor beweging ontstaat.

Het geheel gebeurt in Dim1 omdat alles gebeurt in hetzelfde zonnestelsel.

Dim1 = 1.34659495666472E+21.

Em2+  = 1.19444E+28

µm2 = 5.9722E+24

Het verschil is 1.193842E+28, is de energie die nodig is om V = 44710.17 m/sec op te wekken.

In mijn voorbeeld neem ik de verlopen tijd  =  T  ( een volledige omloop) = 1

De excentrische anomalie is 6.2832853...Radialen of 360 graden.

De ware anomalie = -1.459292E-14 Rad .

In het voorbeeld hieronder kan dan de afstand planeet- zon ( R straal ) berekend worden.

Zo ook de aantrekkingskracht , de snelheid , Materie en massa.

Snelheid op dit punt is 58.95 km/sec

Vermits we weten dat voor 44.71 km/sec een energie nodig is van 1.1938E+28 , 

kunnen we de energie voor snelheid 58.95 km/sec uitrekenen. (wel omzetten naar km/sec).

Ik heb zo de omloop verdeeld in 10 . 

0.1   0.2   0.3   enz. maal de totale omloop.

Bij 0 is de straal het kortst (perihelium) , snelheid = 58.95 km/uur , aantrekkingskracht is het grootst ,

materie = 5.9722E+24  ,  massa = 2.076228..E+28 , enz.

Dus de Massa = materie * V^2.

V = wortel(Massa / materie)

F= G * (materie1 * materie2) / R^2

 

Bekijk de resultaten van materie en Massa t.o.v. de snelheid.